Skip to main content

Miliony dla sądeckiego szpitala

Rozmowa z Arturem Puszko, Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu.

Czerwiec 2015 r.

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MF EOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.